Η θέληση κινεί βουνά και οδηγεί στη ψυχοθεραπεία

10/05/14|

Κανείς δε μπορεί να αλλάξει κανέναν Όλοι όμως μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που θέλει.. Η θέληση είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κίνητρο για μία εσωτερική αλλαγή από τη θέληση του [...]