Λίγα λόγια για την Ψυχοθεραπεία

Το δώρο της ψυχοθεραπείας είναι ίσως ανεκτίμητο και δυσεύρετο. Ανεκτίμητο υπό την έννοια ότι είναι η πιο σημαντική περιποίηση του εαυτού μας και δυσεύρετο γιατί μετά μεγάλης δυσκολίας αποφασίζουμε σχεδόν πάντα να το διεκδικήσουμε.

Αυτό βέβαια δε μειώνει επ’ ουδενί την χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα της. Μέσα από τη θεραπευτική συμμαχία ( ενσυναίσθηση, κατανόηση, ειλικρινής και μη κριτική στάση του θεραπευτή αλλά και κίνητρο του θεραπευόμενου ) ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος επιχειρούν μια προσπάθεια ανάλυσης προς βελτίωση της ψυχικής καταστάσεως του δευτέρου.

Θα αναρωτηθεί βεβαίως κανείς για ποιο λόγο να «πειραματιστεί» με τη ψυχοθεραπεία και ίσως όχι με κάτι άλλο πιο «οικείο» αλλά και εμπειρικά λιγότερο αμφισβητήσιμο ( π.χ. άθληση, νέες παρέες, βελτίωση διατροφής, αλλαγή: συντρόφου, επαγγέλματος, τρόπου ζωής ) τα οποία ακούμε ότι βοηθούν στη βελτίωση, μεταξύ άλλων, και της ψυχικής υγείας.

Η απάντηση είναι ότι πάνω από όλα είμαστε ότι αισθανόμαστε και αφού βελτιωθεί το συναίσθημα μας στη βάση του, είναι πολύ πιθανό να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο και τα παραπάνω. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τη ριζική αλλαγή του συναισθήματος είναι η ψυχοθεραπεία γι΄ αυτό και το δώρο της στον άνθρωπο είναι πολύτιμο.